Napíš alebo nám zavolaj

02 / 381 000 69

Čo najviac vystihuje tvoju správu.

Zmena hesla

Registrácia nového partnera

Získaj stavebné a pomocné zákazky v okolí.

Vráť sa späť a doplň svoje kontaktné údaje.

Premium

Neaktívne

Basic

Objednaj a vyber si jedného kuchára na dnes či zajtra
Objednaj si kuchára v neobmedzenom čase na zajtra alebo pozajtra

Premium

Objednaj a vyber si jednu kuchára na dnes či zajtra
Objednaj si kuchára v neobmedzenom čase na zajtra alebo pozajtra
Aktivovať premium

Kredit

x

Kredit používate na objednávku kuchára. Klesne až po jej následnej návšteve a vybavení zákazky. V prípade absencie alebo zrušenia zákazky, bude obnovený. Nákupom kreditu podporujete našu reklamnú kampaň, ktorou stále pre Vás hľadáme nové a spoľahlivé pomocníčky.

Dobiť kredit

Vytvorenie profilu

Tvoj profil sa zmení na profil nášho partnera. Začneš tak získavať zákazky v tvojom okolí vo forme SMS. Rozhodneš sa podľa popisu či zákazku prijmeš. V prípade obhliadky určíš tvoj najbližší termín stretnutia.

Súhlasíš s vytvorením profilu?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Naposledy upravené: 1 Január, 2022

Chránime Vaše/naše dáta

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.BOBRICI.sk je BEECODE Matúš Marčiš IČO: 54 799 597 www.beecode.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie každého návštevníka (ďalej len „používateľ“) internetovej stránky. Použité sú preto technológie, ktoré umožňujú čo najefektívnešiu a pritom bezpečnú prácu so stránkou.

Používanie kontaktných a iných formulárov môže byť zo strany prevádzkovateľa podmienené poskytnutím niektorých osobných údajov používateľa v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácií prostredníctvom stránok www.BOBRICI.sk (ďalej len „internetová stránka“) používateľ súhlasí s ich využívaním pre vnútorné potreby prevádzkovateľa.

 • Zadané osobné údaje sú bezpečne uložené bez možnosti neoprávneného prístupu k nim a preto je zaručená ich diskrétnosť.
 • Osobné údaje sú v spoločnosti primerané chránené a pri ich spracúvaní spoločnosť dodržiava zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vaše osobné údaje nie sú bez Vášho súhlasu nikdy poskytované tretej strane v žiadnej forme a sú získavané a spracúvané len za uvedeným účelom.

Potvrdením súhlasu so spracovaním potvrdzujete, že ich poskytujete dobrovoľne a súčasne dávate súhlas na ich spracovanie.

Rozsah spracúvania osobných údajov

 • meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ,
 • telefonický kontakt, e-mail, IP adresa, cookies,
 • údaje o Vašich objednávkach (pre potreby ich vybavenia).

Účel spracúvania osobných údajov

Získané osobné údaje budú použité na

 • evidenciu zákazníkov, na účely vedenia ich používateľských účtov na stránke www.BOBRICI.sk
 • evidencia zákazníckych objednávok, pre riešenie prípadných reklamácií.
 • evidencia údajov registrovaných tetušiek v prípade trestného činu a to iba ak ho budú vyžadovať autority
 • spätné kontaktovanie
 • vystavovanie daňových dokladov - faktúr, v zmysle zákona 222/2004 Z.z.
 • marketingové účely (zaslanie marketingovej komunikácie mailom - iba v prípade, že zákazník prejaví záujem).

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať cez kontaktný formulár, alebo poštou na adresu spoločnosti.

Internetová stránka využíva „cookies”. “Cookie” je malý textový súbor, používaný na zhromažďovanie neosobných informácií, ako napr. typy použitých internetových prehliadačov, použité internetové vyhľadávače alebo webové stránky, z ktorých je používateľ napojení na internetovú stránku, pričom tieto informácie sú využívané pre súhrnné štatistiky. Cookies a iné technológie môžu slúžiť na uchovanie informácií, ktoré používateľ predtým zadal. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť. Internetová stránka nesleduje použitie internetovej stránky jednotlivcami a ani detaily o jednotlivých návštevách. Všetky použité technológie sú použité v rámci snahy o zlepšenie kvality internetovej stránky a stále je braný zreteľ na súkromie každého používateľa. Väčšina prehliadačov umožňuje riadiť spracovanie cookies vrátane toho, či budú prijaté a ako sa majú odstrániť a zároveň nastaviť tak, aby používateľa pri prijatí cookie upozornili, prípadne môže používateľ používanie cookies v prehľadávači úplne zakázať.

Používateľ si môže dobrovoľne vybrať, či osobné informácie prevádzkovateľovi poskytne, alebo nie. Ak sa rozhodne neposkytnúť požadované osobné informácie, stále bude mať možnosť navštíviť túto internetovú stránku prevádzkovateľa, k niektorým možnostiam, ponukám a službám, ktoré vyžadujú vzájomnú komunikáciu, však nemusí mať prístup. Používaním internetovej stránky používateľ súhlasí s podmienkami pravidiel pre ochranu súkromia prevádzkovateľa a so spracovaním osobných údajov prevádzovateľom na uvedené účely. V prípade zmien pravidiel pre ochranu súkromia sa bude prevádzkovateľ snažiť informovať tak, že zmeny zverejní na tejto internetovej stránke dostatočne včas.

Spracúvanie osobných údajov

 • Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na plnenie svojich záväzkov voči spotrebiteľovi, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní spotrebiteľa v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a zasielania reklamných správ v prípade jeho súhlasu s ich zasielaním. Predávajúci ďalej spracúva osobné údaje v prospech spotrebiteľa za účelom vedenia histórie jeho objednávok a zvýšenia komfortu jeho ďalších nákupov prostredníctvom automatického predvyplnenia objednávkového formuláru.
 • Údaje o Používateľoch portálu BOBRICI.sk použije Prevádzkovateľ iba v medziach Zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ, kontaktné telefónne číslo, IP adresa, cookies, teda údaje, ktoré si Používateľ zadal sám pri objednávaní na BOBRICI.sk alebo vo svojom používateľskom konte v zmysle osobitných predpisov.
 • V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať elektronicky cez kontaktný formulár, Odosielanie je realizované na technických prostriedkoch spoločnosti SoftComp s.r.o., Kalinčiakova 8, 953 01, Zlaté Moravce, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko, mesto, PSČ, tel. číslo, IP adresa, cookies.
 • Spotrebiteľ potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa týchto OP. Spotrebiteľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 10 rokov.
 • Spotrebiteľ môže požiadať o zmenu, alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronicky cez kontaktný formulár, Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.
 • Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na portáli BOBRICI.sk sprístupnené Reštauráciám alebo iným partnerským subjektom. Partnerské subjekty sú Prevádzkovateľom vyberané s náležitou starostlivosťou pri rešpektovaní zákonných ustanovení. Osobné údaje môžu byť poskytnuté i partnerským subjektom mimo územia Slovenskej republiky, najmä do členských štátov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov alebo do Spojených štátov amerických. Medzi iné partnerské subjekty patrí spoločnosť The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp.
 • Naša spoločnosť využíva funkciu "Remarketing" od spoločnosti Google, ktorá zaznamenáva pohyb zákazníka vrámci stránky www.BOBRICI.sk a následne na iných stránkach zobrazuje zákazníkovi reklamy našej spoločnosti relevantné k jeho návšteve. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznemanávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívených stránkach na www.BOBRICI.sk. Informácie o pohybe zákazníka na našej stránke sa ukladajú v jeho internetovom prehliadači a spoločnosť Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na stránkach spoločnosti Google alebo podľa návodu na stránke Network Advertising Initiative (v angličtine). Predvoľby zobrazovaných reklám môžete zmeniť na stránkach spoločnosti Google.
 • Táto webová stránka dovoľuje prihlásenie užívateľa pomocou Google+ alebo Facebook účtu. Za týmto účelom z daného účtu po udelení súhlasu užívateľa ďalej spracúvame nasledovné údaje: jedinečný identifikátor užívateľa v danej službe, e-mail adresu užívateľa, meno a priezvisko užívateľa. Takto získané údaje sú použité výhradne na vytvorenie používateľského účtu a sú spracúvané v súlade s vyššie opísanými pravidlami na ochranu osobných údajov.

1

Povedz čo potrebuješ

Je to veľmi rýchle. Stačí napísať čo máš v pláne. My to odošleme šikovným chlapíkom 15km v tvojom okruhu. Oslov jednotlivcov na drobné práce alebo profesionálov na väčšie zákazky.

2

Získaj okamžité reakcie z okolia

Reakcie prídu o chvíľu. Naviažu sa na termíny obhliadky a popis práce. Môžeš si pre svoj projekt vybrať toho správneho prípade použiť ich projektovú kalkulačku na predbežnú kalkuláciu práce.

3

Vyber si víťaza tvojej zákazky

Po obhliadkách a zaslaných cenových ponukách si pre svoj projekt zvolíš tú najvhodnejšiu. Veríme, že si vyberieš tých najlepších.

O nás

Naša spoločnosť má vyše 15 ročné skúsenosti s výstavbou, rekonštrukciami bytov a domov.

Našich pracovníkov dosadzujeme na projekty na Slovensku, Rakúsku, Nemecku. Najnovšie projekty realizujeme aj na Cypre a Kanárskych ostrovoch.

Dôveru do našich pracovníkov už vložili aj domáce a zahraničné firmy ako Mercedes Benz, BMW, Siemens, O2, Allianz a veľa ďalších.

Výber partnerov stále filtrujeme aby sme klientom dodali len to najlepšie. Preto sme sa rozhodli rozšíriť naše pôsobenie aj digitálnou formou a budovať tak spoľahlivú značku na ktorú sa môžete vždy obrátiť s akoukoľvek požiadavkou v domácnosti.

Neustále hľadáme nových spoľahlivých partnerov a projekt Bobríci vznikol aby sme sa s nimi podelili s verejnosťou. Nové talenty nám pomôžu tak riešiť stále narastajúce požiadavky klientov.

Projekt od A po Z  |  Čierna Voda Bratislava